Կապ

  • contact_us12

    Պաշտոնական ներմուծող Հայաստանում “Աստերիա” ՍՊԸ

    ք. Երեւան Տիգրան-մեծի 28 հեռ:(010)519070; (010)548591;(010)567756

    E-mail:asteria@arminco.com